Våran andlighet

Våran andlighet hur det fungera som i en del samman hang.  Kan man göra liknelsen med en mobil telefon.

. I jämn förelse kan man säga när du är i  mobil telefon och pratar med en vän och ni har en diskussion  över telefon. Då har du inte mobil telefonen på flyplansläge och du har valt att ringa någon.  Så telefonen har öppnat upp för ett samtal. Om du har telefonen påslagen och inte  är i flyplansläge på. Kan du ringa någon och människor kan ringa till dig. Om någon ringer dig och du svarar eller om du ringer någon och den personen svarar. Så öppnar din telefon upp för ett samtal.  Samma är det med våran andliga förmåga om vi har våran andliga förmåga aktiv. Om du tar kontakt och den du kontaktar svarar eller om du blir kontaktat och svarar så öppnar din andliga förmåga upp den dialog linjen för dig. Din andlighet går in i en annan form av kontakt med ditt inre.  Då kan en ande komma i kontakt med oss och vi kan komma i kontakt med en ande / ängel med mera. Om vi är har stängt av våran andliga förmåga är det som vi har satt våran mobil telefon på flyplansläge. Är ingen form av kontakt möjlighet.

Om man inte får riktig klar dialog med en ande. Att det är något som stör kontakten. Är det som när man har dålig kontakt med telefonen att man är på en plats där mobil signalen är dålig. Man kommer inte in i sig själv troligen och kan få bort störande saker ifrån sitt inre. Kan vara egna känslor som stör en och annat. Men om man inte har dom störande problemen och kontakten är bra med anden man har dialog med. Är det som när man har bra mobil täckning med mobilen. Om man har bra kontakt med anden men helt plötsligt så är det något man inte hör / känner vad anden försöker säga till en. Är det som när man talar i telefonen och en annan person ringer dig också just när du är i telefon med en annan person och har dialog och det kommer signal ljud för dig att du har annat inkommande samtal och du blir distraherad utav det och hörde inte riktigt vad personen säger till dig just då. (Far bort i tanken just då och blir distraherad och hör inte riktig vad som sägs till dig)

Om din andliga förmåga helt plötsligt slås av utan att du själv har gjort det medvetet. Så är det som när en mobil telfon får slut på ström. Av någon anledning så slås den andliga förmågan av utan att du själv valt stänga av din andliga förmåga. Kan vara att du förbrukat för mycket av din energi. Varit i för mycket andlig kontakt eller av någon annan anledning. Men det betyder inte att man har förlorat sin andliga förmåga. Man kan ladda upp ett mobil batteri igen. Om batteriet tagit slut i mobil telefonen.
Samma sak som att man måste ladda upp mobil batteriet så att inte strömen tar slut. Så måste vi ta hand om oss själva för kunna få en bra kontakt med en ande.
Om man har förmågan för klart seende och har den aktiv för kunna se en ande. Är det som när man aktivera en video dialog med mobil telefonen med en person. Skilnaden är att du ser anden live lika klart som en levande människa om du har fysiskt klart seende förmågan.
Om ditt klart seende helt plötligt slås av så du inte ser anden är det som när du har din video kontakt med personen över mobil telefonen helt plötsligt avbrytts av någon anledning. Det kanske blev någon form av störning så det avbrötts.

 

                                             Så ser jag på det Cool