Tanke om vårat liv

När vi inte tror på oss själva och är osäker i oss själva , har dålig självkänsla. Förgör vi oss själva ifrån det vi egentlig kan och den vi är. Oavsett hur saker ser ut i vårat liv har vi alltid möjligheten att förändra våran livssituation ifrån hur det ser ut till få det mer till hur vi vill att det ska se ut. Så länge vi har en rimlig dröm och inte är att vi ska ifrån 0 kr på ett år vara multimiljardärrer. Som inte är så rimlig dröm i min uppfattning. Hur ska vi kunna lyckas uppleva våran inre dröm om vi inte har tron på oss själva så det kan bli möjligt att få uppleva våran inre dröm ? När vi inte tror på oss själva tar vi bort möjligheten för att det ska hända. Vi är ju verktyget för att det ska hända och när vi tar bort tron på oss själva tar vi bort verktyget för att kunna få det att hända. Vi tar bort oss själva ifrån bilden och drömmen försvinner då. Men om vi ändrar våran tanke och tror mer på oss själva och lyssnar på våran inre vägledningen och tar steg för steg för göra det möjligt så kan situationen förändras och det som såg så mörkt ut. Ser ljusare och ljusare ut och sedan är drömmen i våran famn. Igenom att vi bara trodde på oss själva och följde dom steg vi behövde ta. Vi har ändrat situationens framtid hur den såg ut just då till att sitatuionen framtid blev som vi drömde om. Igenom att tro på oss själva.

Det förflutna avspeglar det liv vi lever nu och det liv vi lever nu avspeglar det liv vi lever i framtiden. Oavsett vad vi varit med om. Om det är tragiskt , jobbigt eller ser hopplöst ut. Har vi alltid ett val och kan förändra våran situation så att framtiden ser annorlunda ut igenom det val vi gör. Vi kan göra val i en jobbig situation så att allt blir bra och framtiden förändras igenom det val vi gör. Eller vi kan göra val igenom tro på oss själva och uppleva våra drömmar. Nyckeln till inre framgång är tron på sig själv och lita på sina inre känslor. Våran värsta fiende i livet är oss själva. Igenom inre disciplin och tro på oss själva har vi verktygen i livet vi behöver för att följa våran inre dröm och uppnå den. Men vi måste våga ha inre styrkan och disciplin för ta dom steg som behövs för det. Många gånger kan det förflutna spöka för oss som påverkar oss och håller oss kvar. Ibland kan det vara andra människor som påverkar oss och håller oss kvar. Men oavsett situation om den är jobbig , tragiskt , eller ser hopplös ut. Hjälper det inte oss att tappa tron på oss själva som är en nyckel i att uppleva våra drömmar.                                          Hur jag ser på livet Cool