Andra sidan som företag

Man kan se andra sidan som ett företag. Där Gud är högst upp och är Vd för företaget. I styrelsen är Gud och högre makter. Där viktiga saker diskutteras och bestäms. Under styrelsen har vi ärkeänglar som har chefs poster i företaget. Dom har chefs poster i olika avdelningar i företaget där dom bestämer men självklart står Gud över dom och om det är något han inte gillar kan han ändra på det. Under ärkeänglar har vi änglar som man kan säga är allt i allo , informatörer berättar om oss och är en hjälpande hand för oss. Men dom har olika former av uppgifter och är lite allt i allo. Längst ner har vi , vi människor som golvarbetare. Igenom hiearkin där Gud är högst upp får han reda på allt om oss. Vi har alla änglar som hjälper oss. Som exempel skyddängel.  Vi ska vissa respekt för andra sidan. Dom vet mycket mer än vad vi gör. Fast vi inte förstår är det bra om vi lyssnar till deras råd till oss och försöker ta till oss det dom säger till oss. Vi är bara mänskliga och har inte den förståelse dom har. Vi har inte deras visdom. Vi är bara människor längst ner i hiearkin men har deras hjälp om vi tar emot den. 

 

                                        Så ser jag på det Cool