Sinnet som en låda

Våran medvetenhet kan man se som en låda där yttervägen utanför lådan är våra egna känslor och inner väggarna inne i lådan ligger våran synkhet och känlor vi får igenom våran synska förmåga. Tom rummet inne i lådan ligger våran andliga förmåga som ex känslor vi får ifrån det.

Om vi vill på ett bättre sätt använda våran synska förmåga kopplar vi bort ytterväggarna utanför lådan och tomrummet inne i lådan så vi bara har inner väggarna inne i lådan kvar där vi har våran synkshet.

Om man använder sig av sin andliga förmåga som exempel att man tar kontakt med en ande som är en kär  familje medlem man har på andra sidan. Stänger man ner ytterväggen utanför lådan och innner väggen innan för lådan. Så man bara använder sig av tomrummet innanför lådan där våran andliga förmåga ligger och vi får mindre störningar.

Om du tänker dig att våran hjärna är som en dator som har flera program uppe så är det bäst att stänga av program man inte ska använda sig av i stunden för att göra så att programet man använder sig av fungera bättre och fungerar smidigare och inga störningar sker.

Det gäller att vara fokuserad och att ha disciplin. Att man kopplar bort sig själv ifrån omvärlden. Att känslor och saker som inte har med det man gör att göra bara får sväva förbi en.  Att man är lugn och harmoniskt i sig själv.

 

                           Det jag nämner är hur jag ser på det Cool