Om mig

Mitt namn är Joakim Kallin. Är under skrivande stund 29 år gammal LerJag är född i en liten by som hetter Bredbyn i Örnsköldsviks kommun i Västernorrland. Jag har haft den andliga gåvan så länge jag kan minnas. Men märkte av det mera konkret i slutet av 9 års åldern.Den dag min far gick bort. Jag hade dialog med andra sidan redan som barn och jag hade det ofta.  Jag börja utveckla min andliga gåva och min synskhet mera i vuxen ålder Cool  Men min utveckling började redan vid barn ålder för jag bevarade min kontakt med andra sidan under barn ålder och uppväxt och hade dialog med andra sidan Cool